Illustrasjonsbilde av kontrollgraf. Nytt kurs i Global Trigger Tool-metoden kommer i februar 2020.

Bli med på GTT-kurs!

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT-kurs 11. februar 2020.

Kurset er for helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med metoden Global Trigger Tool i(GTT) norske helseforetak.

Om GTT

Global Trigger Tool skal hjelpe helsearbeidere å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis.

Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Praktiske opplysninger

Kurset foregår i Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 i Oslo.

Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Kursansvarlig: Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver og cand.med. 

Påmelding

Påmelding sendes til: GTT@helsedir.no

Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2020»

Påmeldingsfrist: 3. februar. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.