MAR

16

16. mars 2021: Kurs i GTT (Global Trigger Tool)

Når:
Hvor: Digitalt arrangement

16. mars 2021: Kurs i GTT (Global Trigger Tool)

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT-kurs. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med Global Trigger Tool i norske helseforetak.

Tid og sted:

16. mars, kl. 09.00 – 13.30. Digital undervisning.

Global Trigger Tool (GTT)

GTT-metoden skal hjelpe helsearbeidere å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis.

Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Kursansvarlig

Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med. og Wenche Pedersen Patrono, seniorrådgiver.

Praktiske opplysninger

Helsedirektoratet arrangerer kurset digitalt på Join.nhn.no eller Skype. Informasjon om pålogging blir gitt etter påmelding.
Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Påmelding

Påmelding sendes til: GTT@helsedir.no. Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2020».

Kontaktperson: Wenche Pedersen Patrono, Wenche.pedersen.patrono@helsedir.no

Påmeldingsfrist: 5. mars. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse, påloggingsinformasjon og kursmateriell via e-post.