JUN

06

"Hva er viktig for deg?"- dagen

Når:
Hvor:

"Hva er viktig for deg?"- dagen

"Hva er viktig for deg? - dagen"

"Hva er viktig for deg?"-dagen markeres i over 50 land i verden, og ved ca.180 bydeler/kommuner/sykehus i Norge. Det er Kommunenes sentralforbund (KS) og Folkehelseinstituttet som har ansvar for markeringen i Norge, og den har utspring i de kommunale læringsnettverkene som skal bidra til gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.

På denne dagen skal alle ansatte i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten oppfordres til å trene på å spørre alle sine brukere og pasienter om "Hva er viktig for deg?" – uavhengig av alder og kronisk sykdom.

På nettsidene til KS kan du bestille buttons til "Hva er viktig for deg?-dagen".