FEB

11

Kurs i GTT 11. februar 2020

Når:
Hvor: Kl. 10 - 15 i Møtesenteret i Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo

Kurs i GTT 11. februar 2020

Kurset varer fra kl. 10 - 15.

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT-kurs 11. februar 2020. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med Global Trigger Tool i norske helseforetak.

Kursansvarlig: Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med. 

Praktiske opplysninger:

Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Påmelding:

Påmelding sendes til: GTT@helsedir.no

Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2020».

Påmeldingsfrist: 3. februar.

Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Om Global Trigger Tool (GTT):

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis. Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.