OKT

20

GTT-kurs 20. oktober 2020

Når:
Hvor: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo

GTT-kurs 20. oktober 2020

Kurset vil bli holdt i Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 i Oslo.

Kl. 10.00 – 15.00.

Global Trigger Tool (GTT):
Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. 

Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Praktiske opplysninger:
Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Kursansvarlig:
Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med. 

Påmelding:
Påmelding sendes til: GTT@helsedir.no

Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2020». 

Påmeldingsfrist: 12. oktober. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Kontaktperson: Wenche.Pedersen.Patrono@helsedir.no