NOV

03

Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Når:
Hvor: Digitalt arrangement

Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Sett av datoene allerede nå! 3. og 4. november 2021 planlegges det for en digital konferanse. 

Pasientsikkerhetskonferansen 2021 vil gå over to halve dager og ha følgende hovedtemaer:

  • Dag 1: kvalitetsforbedring, implementering og endring
  • Dag 2: pasientsikkerhet

Mer informasjon vil komme etter hvert.

Kontakt: pasientsikkerhetskonferansen@helsedirektoratet.no

Om konferansen

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til å arbeide med pasientsikkerhet og forbedring, endring og ledelse  i helse- og omsorgstjenesten. Konferansen skal også gi konkrete råd, tips og verktøy til å gjøre dette.

Målgruppen er alle som jobber i og med helse- og omsorgstjenesten, men spesielt klinikere, ledere og forbedringsagenter/veiledere.

Konferansen arrangeres hver høst, og har de siste årene hatt over 1500 deltakere.