DES

15

Webinar om Snakk om forbedring!

Når:
Hvor: Digitalt arrangement

Webinar om Snakk om forbedring!

Snakk om forbedring! er et dialogbasert ledelsesverktøy for å vurdere status for arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.
Snakk om forbedring! inneholder ti områder vi vet er viktige for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Gjennom dialog og systematisk tilnærming scorer enheten seg selv på de ti områdene. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringsområder og lage en plan med forbedringstiltak. Etter en tid kan scoringen gjennomføres på nytt, og dermed kan utviklingen følges over tid.

På dette webinaret vil du få:
• Kjennskap til verktøyet
• Innsikt i formål og hensikt med verktøyet
• Motivasjon til å legge en plan for å ta det i bruk

Lenke til streaming:

https://psk2020.kg5.no/

Webinaret er gratis og varer fra
kl 09.00-11.00!

Følg oss gjerne på Facebookarrangementet: 

https://www.facebook.com/events/380482479938614

Les mer om Snakk om forbedring! her:
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/ledelse/snakk-om-forbedring