JAN

29

Webinar: Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

Når:
Hvor: Digitalt arrangement

Webinar: Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

Velkommen til gratis webinar 29. januar 2021 kl. 11:00 - 13:30.

Den tidligere tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er videreført som nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet.

Opplæring i observasjonskompetanse, system for overvåking av pasientens vitale funksjoner og hvordan kommunisere sikrere, er noen av hovedpunktene i de nasjonale faglige rådene. Dette er særlig relevant ved mistanke om og bekreftet covid-19.

Arbeidet med implementering av de faglige rådene pågår i store deler av helse- og omsorgstjenesten. Dette webinaret skal bidra til inspirasjon og kunnskap.

Læringspunkter:

  • Få innsikt i / bli kjent med nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand.
  • Få innsikt i rådenes relevans i lys av Statens helsetilsyns og UKOMs ulike rapporter.
  • Få kjennskap til aktuell opplæringsressurser.
  • Erfaringsutveksling om forbedringsarbeid fra ulike sykehus, sykehjem, hjemmetjenester og USHT knyttet til hvert enkelt råd.

Innlegg fra:

Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset Østfold, Statens Helsetilsyn, Undersøkelseskommisjonen (UKOM), KlinObskommune, proACT med flere.

Se programmet her

Les mer om de nasjonale faglige rådene på helsedirektoratet.no

Lenke til det digitale arrangementet:
https://psk2020.kg5.no/