(Illustrasjonsbilde)

Bli forbedringsagent

Vil du sette i gang og lede ambisiøse forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Søk deg inn på vårt nye kull forbedringsagenter med oppstart i mars 2018.

Nordisk forbedringsagentutdannelse gir kompetanse i å drive og lede effektivt forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Utdanningen er et samarbeid mellom det norske pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Her vil du lære hvordan du setter i gang og leder forbedringsarbeid som kan føre til vedvarende forbedringer til det beste for pasient og pårørende. I løpet av utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt i egen virksomhet.

Utdannelsen vil gi kompetanse i:

  • Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
  • Sette ambisiøse, men realistiske mål for forbedringsarbeid
  • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
  • Metodisk prøve ut endringer i liten skala
  • Metoder for å implementere og spre forbedringer
  • Kriterier for å sikre vedvarende forbedring

Deltakerne vil motta veiledning underveis.

Hvem kan melde seg på?

Utdannelsen er først og fremst rettet mot klinikere som arbeider i klinisk praksis.

Alle som deltar skal ha et klinisk forbedringsarbeid som de skal jobbe med i løpet av perioden. Dette må ta utgangspunkt i et reelt problem på egen arbeidsplass og være godkjent av nærmeste leder.

Les mer om hva som er et egnet forbedringsprosjekt for utdannelsen og hent søknadsskjema og håndbok.

Datoer for samlingene:

  • Samling 1: 6. – 8. mars 2018 København
  • Samling 2: 8. – 9. mai 2018 Oslo
  • Samling 3: 7. – 8. november 2018 København

I tillegg kommer innleveringer og videokonferanser. Første innlevering i januar. Det er forventet at deltager kan jobbe med prosjektet i løpet av arbeidstiden. Estimert til ca. 4-6 timer per uke.

Søknadsfrist: 10. november 2017

Hent søknadsskjema og se håndbok HER. Søknad skal sendes til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no. Dette bør primært gå via de regionale helseforetakene og utviklingssentrene i fylkene. Søkere vil få beskjed om tildeling av plass uka etter at søknadsfristen er utløpt.

Deltakeravgift er 35.000 danske kroner. Dette inkluderer pensumbøker, overnatting og mat. Reise til og fra kurssted er ikke inkludert og må dekkes av deltaker eller deltakers arbeidsgiver

Spørsmål om opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no , tlf.nr +47 452 87 959.