Illustrasjonsbilde av kontrollgraf. Nytt kurs i Global Trigger Tool-metoden kommer i februar 2020.

Bli med på GTT-kurs!

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT-kurs 11. februar 2020.

Kurset er fullbooket per 30. januar.

Kurset er for helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med metoden Global Trigger Tool i(GTT) norske helseforetak.

Om GTT

Global Trigger Tool skal hjelpe helsearbeidere å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis.

Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Praktiske opplysninger

Kurset foregår i Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 i Oslo.

Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Kursansvarlig: Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver og cand.med. 

Påmelding

Spørsmål om påmelding sendes til: GTT@helsedir.no

 

Påmeldingsfrist: 3. februar. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.