Foto: Guro Skjelderup

Dette skjer i 2017

Lurer du på hvilke læringsnettverk, arrangementer og nyheter vi har i 2017? Her ser du en oversikt over året som kommer.

Etter et flott år 2016 med stor innsats i pasientsikkerhetsarbeidet over hele Norge, går vi inn i et 2017 med mange nye aktiviteter. Her er viktige punkter å få med seg:

Januar: Bare spør!-kampanjen kjøres på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Februar: Ulike opplæringsaktiviteter i de pasient- og brukersikre kommunene starter opp.

8. – 9. februar: Første samling i læringsnettverket for tidlig oppdagelse av forverret tilstand, i Tromsø. Teamene som deltar, er nå valgt ut etter søknadsrunde.

28. februar: GTT tertialtall over pasientskader fra 1. mai til og med 31. august 2016 skal inn i Extranet.

8. – 9. mars: Første samling i læringsnettverket for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis, i Oslo. Teamene som deltar, er nå valgt ut etter søknadsrunde.

22. – 23. mars: Første samling i læringsnettverket for forebygging og behandling av underernæring, i Stavanger. Teamene som deltar, er nå valgt ut etter søknadsrunde.

25. april: 2. samling i European Alliance for Improvement, i London.

2. mai: Frist for å rapportere inn pasientskader for 2016 for GTT-teamene på helseforetakene. Også frist for tertialtall fra 1. september til og med 31. desember 2016 i Extranet.

1. juni: Oppfølgingssamling for deltakerne på Accelerated Patient Safety Program.

6. juni: 1. samling i opplæringsprogram for utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

20. – 22. juni: Nytt kull med nordisk forbedringsutdannelse starter opp. Plassene er nå fordelt.

August/september: Forbedringsutdanning for leger kull 2 går i gang. Søknadsfrist 14. mars. Søknadspapirer legges ut på nettsiden vår i løpet av januar.

August/september: Bare spør!-kampanjen kjøres på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Høsten: Rapporten om pasientskader i 2016 målt med Global Trigger Tool (GTT) offentliggjøres.

Høst: Læringsnettverk i brukermedvirkning. Mer informasjon kommer på nettsiden.

6. oktober: GTT tertialtall over pasientskader fra 1. januar til og med 30. april 2017 skal inn i Extranet.

1. - 2. november: Forbedringssamlingen og pasientsikkerhetskonferansen slås sammen, og årets konferanse arrangeres på The Qube på Gardermoen.

16. november: 2. samling i opplæringsprogram for utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

I tillegg fortsetter aktiviteter i alumninettverket for de som har tatt forbedringsutdanning i regi av pasientsikkerhetsprogrammet.