Slåtthaug sykehjem i Stavanger var aktiv som pilot for forebygging og behandling av underernæring i fjor. I 2018 venter flere spennende aktiviteter i pasientsikkerhetsprogrammet. (Foto: Magnus Lysén)

Dette skjer i 2018

Lurer du på hvilke læringsnettverk, arrangementer og nyheter vi har i 2018? Her ser du en oversikt over året som kommer.

Helsepersonell over hele Norge jobbet aktivt gjennom 2017 med pasientsikkerhetsarbeidet. Nå har vi gått inn i det siste året med pasientsikkerhetsprogrammet, men arbeidet med pasientsikkerhet vil videreføres også etter 2018. Fortsett det gode arbeidet! Her er en oversikt over nye aktiviteter i 2018:

31. januar – 1. februar: Læringsnettverk for de pasient- og brukersikre kommunene

7. – 9. februar: Improvement Science in Action-kurs for kommunal helse- og omsorgstjeneste i samarbeid med Institute for Healthcare Improvement. Plassene er fordelt.

19. februar: Søknadsfrist for forbedringsutdannelse for leger kull 3. Les mer HER.

Mars: Fire helseforetak går i gang med å pilotere tiltakene for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost. Nasjonalt læringsnettverk starter i desember. Tiltakspakken ble i 2017 implementert i akuttmottak gjennom nasjonalt læringsnettverk.

6. – 8. mars: Nytt kull med nordisk forbedringsagentutdannelse starter opp. Plassene er fordelt.

Mars/april: Sykehusinnkjøp HF sender ut første parti visittstoler, hvor legene setter seg ned øye-til-øye med pasienten under visitten. Både helseforetak og kommuner kan bestille stolen, se mer info HER.

Mars/april: De endelige tiltakspakkene innen tidlig oppdagelse av forverret tilstand, tidlig oppdagelse og behandling av sepsis og forebygging og behandling av underernæring publiseres. Tiltakspakkene justeres på bakgrunn av erfaringer fra teamene på de nasjonale læringsnettverkene.

2. – 4. mai: Pasientsikkerhetsprogrammet har poster på International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Amsterdam.

4. mai: Frist for å rapportere inn pasientskader for 2017 for GTT-teamene på helseforetakene. Avdeling for statistikk i Helsedirektoratet har nå ansvaret for GTT-rapporten, kontakt GTT@helsedir.no.

24. mai: Det nasjonale læringsnettverket for trygg utskrivning avsluttes i Stjørdal.

6. juni: «Hva er viktig for deg»-dagen markeres.

August/september: Forbedringsutdanning for leger kull 3 går i gang.

Høsten: Rapporten om pasientskader i 2017 målt med Global Trigger Tool (GTT) offentliggjøres. Avdeling for statistikk i Helsedirektoratet har nå ansvaret for GTT-rapporten, kontakt GTT@helsedir.no.

September: Helsedirektoratet flytter til nye lokaler på Storo i Oslo, i Vitaminveien 4.

31. oktober - 1. november: Pasientsikkerhetskonferansen 2018 arrangeres på The Qube på Gardermoen.

11. – 12. desember: Oppstart nasjonalt læringsnettverk for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost, i samarbeid med Helse Sør-Øst.

Det jobbes også med mulig oppstart av nytt kull med utdanningen Improvement Coach for de som veileder andre i forbedringsarbeid.

Vi kommer i løpet av året til å be om nominasjoner til Forbedringsprisen 2018, for team som har lykkes med forbedringsarbeid. Denne vil erstatte den tidligere lederprisen.

Helsedirektoratet omorganiserer. Men pasientsikkerhetsprogrammet vil fortsette i sin nåværende form ut programperioden i 2018.

GTT i 2018:

Avdeling statistikk i Helsedirektoratet har fra 1. januar 2017 ansvaret for rapportering av pasientskadetall med Global Trigger Tool (GTT). Kontakt: GTT@helsedir.no. Her er frister for 2018:

  • 23. februar: Tall fra 1. mai til og med 31. august 2017 skal rapporteres i Extranet
  • 4. mai: Tall fra 1. september til og med 31. desember 2017 skal rapporteres i Extranet. Og årstall for 2017, per epost.
  • 5. oktober: Tall fra 1. januar til og med 30. april 2018 skal rapporteres i Extranet.