Aleidis Skard Brandrud fra Vestre Viken snakker om hvordan få det lokale forbedringsarbeidet til å spres og til å vare under tredje samling i læringsnettverket for Trygg utskrivning.

Få med alle i forbedringsarbeidet

Hvordan få forbedringsarbeidet lokalt til å spres og til å vare, var hovedtema på tredje samling i læringsnettverket for Trygg utskrivning med brukeren som likeverdig part. Den ble nylig gjennomført på Hell i Trøndelag.

«Når endringene kommer pasienten til gode -  da får du med deg klinikerne på forbedringsarbeid». Dette var ett av mange punkter Aleidis Skard Brandrud fra Vestre Viken la fram på læringsnettverket. 

Hun snakket om hvordan man skal få det lokale forbedringsarbeidet til å vare og spres. I foredraget sitt la hun vekt på at ledere er en sentral brikke for å lykkes, men at de må bygge på pasientenes tilbakemeldinger og få med seg fagmiljøene. Fagmiljøene blir med når de ser at:

  1. starten på forbedringsarbeidet er god
  2. endringene er bærekraftige
  3. ledelsen er basert på kunnskap, tillit og datainnsamling

Dette er utfordringer flere av de 16 teamene som deltok på samlingen jobber med til daglig. Derfor passet det også bra at Bente Sandvik Kile, fra Sørlandet sykehus, fortalte om hvordan de jobber der for å få til varig forbedring. 

Deltakere på læringsnettverket i Trygg utskrivning
Gruppebilde samling 3

 

Brukerpanel med erfaring fra 100 utskrivelser

På programmet var det også et eget brukerpanel som til sammen  hadde erfaringer fra nær100 utskrivelser. De fire i panelet, som også er medlem av hvert sitt forbedringsteam, delte sine erfaringer med utskrivinger som kronikere og pårørende. De snakket om viktige elementer som forutsigbarhet, god og enkel informasjon, og nok tid for at pasienten får en trygg utskriving.

Videre var det satt av god tid til posterpresentasjon, posterkåring, og inspirerende tanker om hvordan helsetjenesten kan se ut om pasientene får bestemme. Namsos sykehus vant pris for beste poster og fikk forbedringslitteratur i premie. Det vanket trøstepremier på Diakonhjemmet voksenpsykiatri og Universitetssykehuset Nord-Norge for deres forbedringsarbeid og poster.

I høyre marg finner du presentasjonene fra læringsnettverkets tredje samling.