Illustrasjon av e-læringskurset BASIS. Kilde: www.helsedirektoratet.no

Fallforebyggende trening og aktivitet hos eldre

BASIS er et nytt e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening.

Målrettet trening kan hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og økt livskvalitet.

BASIS er et e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behov for fysisk aktivitet i hverdagen hos helsepersonell på blant annet dagsenter og institusjoner.  Kurset er en del av kvalitetsreformen Leve hele livet som skal bidra til at eldre skal få bedre hjelp, trygghet og støtte til å mestre livet.

Kursene inneholder seks moduler, og de tar en drøy time å gjennomføre.

Etter gjennomført kurs får man tilgang til en omfattende øvelsesbank der man kan hente ut faste treningsprogrammer eller lage sine egne.

Les mer og ta e-læringskurset BASIS her.