Fjorårets vinner Anlaug Vatne fra Stavanger Universitetssykehus mottok Forbedringsprisen 2018 av Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Stig Marlon Weston

Forbedringsprisen 2019: Nå kan du nominere

Det er mange som bretter opp ermene og gjør en kjempeinnsats med å forbedre kvaliteten, pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet hver eneste dag. Kanskje kjenner du en eller flere som fortjener en pris for innsatsen?

Pasientsikkerhetskonferansen 26. – 27. september 2019 vil vi igjen feire team, enkeltpersoner eller ledere som har fått til målbare forbedringer i helsetjenesten. Vi deler ut Forbedringsprisen 2019.

Nå oppfordrer vi dere til å melde inn relevante kandidater som vi alle kan bli inspirert av og feire sammen. Nominer lederen din, et team, en kollega eller gjerne deg selv.

Det er noen kriterier som ligger til grunn for å søke. Disse er:

  • At det er satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og / eller arbeidsmiljø.
  • At det er blitt satt i gang tiltak, og oppnådd forbedringer og målbare resultater over tid.

 Du kan lese statuttene til prisen og bruke nominasjonsskjema i høyre marg/nederst på siden (mobil).

Send inn nominasjonsskjemaet så snart som mulig, og innen 10. august 2019 til krlon@helsedir.no, merk e-posten med Forbedringsprisen 2019.

Nominasjonskomiteen håper på mange gode søkere i år også og gleder seg til å feire vedvarende forbedring med godt over 1000 andre engasjerte helsearbeidere på årets Pasientsikkerhetskonferanse.

Forbedringsprisen 2019 vil bli delt ut i forbindelse med Pasientsikkerhetskonferansen, og prisvinneren må delta på denne for å motta prisen.

Spørsmål: Ta kontakt med Kristine  Walther Longva: krlon@helsedir.no

Lenke til sak om fjorårets vinner