Helse- og omsorgsminister Bent Høie deler ut Forbedringsprisen 2018 til Anlaug Vatne fra Stavanger Universitetssykehus foran 1300 deltakere på Pasientsikkerhetskonferansen. Foto: Stig Marlon Weston.

Hedret med årets Forbedringspris

Årets Forbedringspris i helse- og omsorgstjenesten tildeles Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus for sin innsats med å redusere unødvendig bruk av antibiotika til nyfødte barn.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie delte på Pasientsikkerhetskonferansen ut Forbedringsprisen 2018 til overlege Anlaug Vatne på nyfødtintensiv avdeling ved Barne-og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus.

Forbedringsprisen deles ut årlig av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

Viktig kulturendring

Anlaug Vatne har kombinert forbedringsarbeid med overbehandling av pasienter og redusert bruken av antibiotika til nyfødte uten infeksjon. Avdelingen har redusert bruk av antibiotika til nyfødte barn født til termin med 70 prosent. Mens 1,4 prosent av de nyfødte tidligere fikk antibiotika unødvendig, er tallet nå redusert til 0,4 prosent. 

Juryen anmerker at mange nyfødtavdelinger vil være på den helt sikre siden, og gi antibiotika umiddelbart når de ser tegn til infeksjon. Denne kulturen gjør at nyfødte som viser seg å ikke ha noen infeksjon, får unødig antibiotika.

Les intervjuet med prisvinneren her.

Prisvinneren har innført et observasjonsskjema med timesobservasjoner av alle terminbarn som er innlagt på nyfødtintensiven med mistenkt infeksjon. Hun har også jobbet med simulering, internundervisning og kulturendring i avdelingen.

– Nyfødtmedisin har ikke fått så mye oppmerksomhet nasjonalt, og det er store forskjeller mellom helseforetakene. Bekjempelse av overforbruk av antibiotika er et nasjonalt, politisk satsingsområde. Det er derfor spesielt gledelig å dele ut årets pris nettopp innenfor nyfødtmedisin og antibiotikabruk, sier Anne-Grete Skjellanger, jurymedlem og leder av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Takknemlig prisvinner

Prisvinneren selv er stolt og beæret over tildelingen: 

– Jeg er svært takknemlig for at vi har fått Forbedringsprisen! Vi har klart å redusere bruk av antibiotika til en sårbar gruppe. Dette vil kunne få store konsekvenser både for den enkelte pasient og i et samfunnsperspektiv med tanke på multiresistente bakterier, sier Vatne. 

Saken fortsetter under bildet.

nyfdt-intensiv-foto-line-owren-fotografi_45262777931_o

Prisvinner Anlaug Vatne på nyfødtintensiven. Foto: Line Owren Fotografi.

Hun legger til at prisen er en anerkjennelse av innsatsen som er lagt ned ved Stavanger universitetssjukehus, hvor en nå begynner å se resultater av det systematiske arbeidet som har pågått over flere år.

– Jeg er stolt og glad av å kunne fortelle pasienter og pårørende at vi jobber kontinuerlig med å øke kvaliteten på behandlingen de tilbys. Det handler om å bygge tillit og trygghet hos pasientene og å vise respekt overfor våre pasienter, sier Forbedringsprisvinner Anlaug Vatne. 

Tøff konkurranse

Det var mange velbegrunnede nomineringer av prosjekter med svært gode og dokumenterte resultater. Skjellanger mener at kvaliteten på de 21 nominasjonene i år viser at pasientsikkerhet- og forbedringsarbeidet har slått rot og virker.

Årets jury har bestått av:

 • Anne-Grete Skjellanger, leder av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7
 • Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus
 • Barthold Vonen, direktør SKDE
 • Janicke Stordalen, Betanien Hospital
 • Jo Volle, Sunnmøre DPS
 • Jon Helle, Legeforeningen

Fakta om Forbedringsprisen

 • Tidligere har pasientsikkerhetsprogrammet delt ut lederpriser i pasientsikkerhet, en for kommunal helse- og omsorgstjeneste og en for spesialisthelsetjeneste. I 2018 er prisen endret til å kunne omfatte team, enkeltperson eller leder.
 • Tidligere vinnere:
  • 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg diakonale sykehus.
  • 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark
  • 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital
  • 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset
 • Følgende kriterier ligger til grunn for kåringen:
  • Satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø /pasientsikkerhetskultur (skriv målene i nominasjonsskjemaet i høyre marg).
  • Har iverksatt tiltak
  • Har oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater. Her trenger vi konkrete eksempler og tall.