Maren Schreiner har laget et godt opplegg for læringsutbytte for Pasientsikkerhetskonferansen 2020

Heldigital pasientsikkerhetskonferanse- Slik gjør Nes sykehjem det

Fagutviklingssykepleier Maren Schreiner på Nes sykehjem i Tønsberg kommune er i full gang med å både glede seg til og forberede et godt læringsutbytte av årets pasientsikkerhetskonferanse.

-I og med at Pasientsikkerhetskonferansen blir heldigital i år, har vi jobbet med et eget opplegg på Nes sykehjem. Først meldte jeg på en gruppe ansatte og ledere på konferansen. Internt oppfordret vi videre de ansatte til å melde interesse for enkeltsesjoner, og vi fordeler så rettferdig som mulig om det blir "rift" om plassene. I tillegg skal lederne og jeg følge hele konferansen, forteller Maren entusiastisk.

Ingen passiv deltakelse

Fagutviklingssykepleieren har satt opp refleksjonsoppgaver for både ledere og ansatte som kan gjøres under og i etterkant av konferansen.

-Vi ønsker jo ikke at verken lederne eller de øvrige ansatte skal sitte passivt å høre på konferansen, så derfor har vi laget et helt enkelt skjema som går på refleksjon rundt innholdet i sesjonene, forklarer hun.

På denne måten håper fagutviklingssykepleieren at både ansatte og lederne kan dele ideer og reflektere over temaer feks. på neste personalmøte. I og med at konferansen i år er heldigital og lokale smittevernstiltak gjør det vanskelig å sitte sammen, har vi måttet justere litt på det opprinnelige opplegget, men vi tror vi har funnet gode løsninger for læring likevel, sier fagutviklingssykepleieren. Kanskje spirer det ut noen nye forbedringsprosjekter i etterkant av konferansen?

Delingskultur

- Dette opplegget har vi selvsagt delt med de andre sykehjemmene i Tønsberg, slik at de også kan gjøre noe liknende på sine hus, forteller Maren.

Pasientsikkerhetskonferansen er fortsatt åpent for påmelding. Deltakere har mulighet til å se hele eller deler av konferansen en måned etter konferanseslutt den 13. november. Refleksjon og samsnakking rundt innhold og temaer i de ulike sesjonene kan derfor pågå i langt tid etterpå.

Meld deg på her: Pasientsikkerhetskonferansen 2020