Dette flotte teamet fra Nordlandssykehuset i Bodø var blant de mange som deltok på læringsnettverk i 2017. De imponerte med gode resultater innen tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.

Hurra for innsatsen i 2017!

Dere i helse- og omsorgstjenesten har jobbet hardt med pasientsikkerhetsarbeidet dette året – takk til dere alle! Her kan dere se en kort oppsummering av 2017, og all innsatsen som dere har gjort til beste for pasienter, brukere og pårørende.

Vi i sekretariatet er imponert over engasjementet og ser fram til å samarbeide videre om å skape verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester det kommende året. Dere hjalp blant annet programmet med å vinne internasjonal pris på Verdens sykehuskongress i november.

Team fra hele Norge har deltatt på de tre nye nasjonale læringsnettverkene: tidlig oppdagelse av forverret tilstand, forebygging og behandling av underernæring og tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. Vi er imponert over resultatene mange har fått til, se eksempler fra FinnmarkssykehusetKarmøy kommune og Moen sykehjem. 16 aktive team er også i gang med læringsnettverket for trygg utskrivning. Det er flott å se at alle teamene har brukere og pårørende med på laget.

Fem læringsnettverk i regi av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester ble fullført i 2017, og ti nye startet opp. I tillegg har det vært lokale læringsnettverk i Bergen og Tønsberg. Mange har lært om ledelse av pasientsikkerhet. Vi klapper for alle lederne som har gått pasientsikkerhetsvisitter.

Våre fire nye pasient- og brukersikre kommuner har kommet godt på vei med arbeidet sitt, og har blant annet deltatt på et eget læringsnettverk. De fire nye er Lier, Karmøy, Smøla og Vestvågøy, i tillegg til første pilotkommune Tønsberg.

Vi har fått en ny seksjon om ledelse på nettsidene våre – ta en titt.

Det ble enighet om en ny, samordnet pasientsikkerhetskultur-, medarbeider- og HMS-undersøkelse for helseforetakene, kalt ForBedring. Den skal gjennomføres i februar 2018.

Sykehjem og/eller hjemmetjenester i 67 prosent av norske kommuner jobber med ett eller flere innsatsområder. I helseforetakene implementeres tiltakene i stadig flere avdelinger og enheter.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har fått påfyll i blant annet temaet målinger i forbedringsarbeid, for å i enda større grad kunne bistå teamene innen dette feltet gjennom de fylkesvise læringsnettverkene. Det er også kjørt kursrekke i statistisk prosesskontroll og målinger for ressurspersoner i spesialisthelsetjenesten.

Kull 2 av forbedringsutdannelse for leger er satt i gang. 21 leger deltar med sine forbedringsprosjekt. For sjuende gang var nordmenn med på nordisk forbedringsagentutdannelse, med 16 norske deltakere i dette kullet.

Flott innsats av alle kommunene som markerte «Hva er viktig for deg»-dagen 6. juni. Vi håper enda flere gjør det samme neste år.

Med 1200 deltakere fra helse- og omsorgstjenesten på Pasientsikkerhetskonferansen i november ble det satt ny deltakerrekord. Der ble de presentert for sterke pasienthistorier og gode tips om alt fra kommunikasjon med pasienter til underernæring og hvordan man kan lære av uønskede hendelser. HER kan du se presentasjonene.

Det har vært mange avisoppslag om visittstolen dette året, hvor legene setter seg ned øye-til-øye med pasienten under visitten. Sykehusinnkjøp HF setter snart i gang produksjon og salg av stolen. Stadig flere helseforetak har kjørt informasjonskampanjen «Bare spør!». Nytt av året er at lærings- og mestringssentre også gjennomfører «Bare spør!».

Styringsgruppa til pasientsikkerhetsprogrammet ble utvidet med enda en brukerrepresentant og med flere nye representanter fra kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Vi arrangerte Improvement Science in Action-kurs i samarbeid med Institute for Healthcare Improvement (IHI). 80 deltakere fra spesialisthelsetjenesten deltok med ulike forbedringsprosjekt. I februar kommer det kurs for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Helseminister Bent Høie delte ut to lederpriser for pasientsikkerhet på vegne av programmet. For kommunal helse- og omsorgstjeneste gikk prisen for 2017 til Elin Haug Nygård, daglig leder av Oppsalhjemmet i Oslo. Vinnerne innen spesialisthelsetjeneste ble Martin Veland fra Lovisenberg diakonale sykehus og Jo Erling Volle fra Helse Møre og Romsdal.

Hold deg oppdatert:

Følg med på kalenderen på pasientsikkerhetsprogrammet.no. Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for nyhetsoppdateringer, og følg oss på facebook og twitter for inspirasjon, resultater og gode eksempler fra praksis.

Riktig god jul og godt nytt år ønskes fra alle oss i sekretariatet!

Pasientsikkerhetskonferansen-gruppebilder_administrasjon-1

 (Foto: Stig Marlon Weston)