Deltakere på samling for piloter for sepsis på sengepost. Foto: Pasientsikkerhetsprogrammet

Ivrige sepsisagenter på sengepost

Fem sykehus er i gang med å høste erfaringer fra tiltakspakken for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost.

Fem sykehus har satt ned forbedringsteam som skal teste tiltakene og målingene i tiltakspakken for sepsis på sengepost. De skal høste erfaringer og identifisere de tiltakene som gir størst effekt.

Deretter vil tiltakspakken spisses, og spres til flere sykehus i løpet av høsten via nasjonalt læringsnettverk.

Teamene som piloterer sepsis på sengepost, har formulert mål og startet målinger. Engasjementet er stort og teamene har   et høyt tempo på forbedringsarbeidet. Dette kom godt fram på deres første samling, da de presenterte status for arbeidet og erfaringer så langt. 

På samlingen ble det også jobbet med verktøy for å skape vedvarende forbedring, og for å formidle kvalitative resultater som inspirerer kollegaer til å delta i forbedringsarbeidet. Teamene skåret sitt eget arbeid ved å identifisere faktorer som fremmer og hemmer forbedringsarbeid. Disse faktorene må jobbes med videre med for å sikre varige forbedringer.

Dagen ble avsluttet med historiefortelling og teamene ble oppfordret til å skrive ned ulike pasienthistorier for læring og for å få frem flere nyanser i forbedringsarbeidet. 

De fem pilotene, til sammen 25 personer, representerer Sykehuset Levanger, Akershus Universitetssykehus, Finnmarkssykehuset Hammerfest, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark.

Her kan du lese mer om arbeidet med tiltakspakken for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost.

 

Bilde1
Fra stoppsepsis.no

Fra det nettbaserte spillet stoppsepsis.no