Det blir arrangert flere kurs i hendelsesanalyse i 2020.

Kurs i hendelsesanalyse 2020

Helsedirektoratet tilbyr opplæring for helsepersonell i metoden hendelsesanalyse.

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt
– eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Det skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Kurset er for ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyser.

Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Norsk psykologforening godkjenner også kurset som 15 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Se kursdatoer for 2020 her.

Kursinstruktører:

  • Hilde Normann, rådgiver, seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset. Utdannet fysioterapeut
  • Oddrun Burheim, spesialrådgiver, psykiatrisk sykepleier Sykehuset i Vestfold. Master i selvmordsforebygging
  • Kari Christensen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet sykepleier/helsesøster og har en MBA i strategi og ledelse
  • Tanya Ryder, dr. klinisk psykologi, Sykehuset i Vestfold
  • Per Otto Svendsby, jurist, Haukeland Universitetssjukehus

 

Kursholdere Hendelsesanalyse


Kursinstruktørene Hilde Normann, Oddrun Burheim og Kari Christensen er opptatt av å ha et systemperspektiv og se på hvordan en kan lære mest mulig på tvers når de underviser i metoden hendelsesanalyse.

 

Håndbok i risiko- og hendelsesanalyse

Håndbok i risiko-og hendelsesanalyse kan lastes ned på nettsidene til Helsedirektoratet.
Merk: Håndboken er under revisjon, og ny versjon kommer i februar 2020.

Kontaktperson:

Wenche Pedersen Patrono