Illustrasjonsbilde Mostphotos.

Ledig stilling

Vil du bidra til bedre helsetjenester og pasientsikkerhetskultur i Norge?

Helsedirektoratet utlyser nå fast stilling som prosjektleder innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Om stillingen

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur er ett av tre hovedområder som skal styrkes og videreutvikles i det nasjonale pasientsikkerhetsarbeidet.

Dette er et viktig område for både ansatte og pasienter/brukere fordi ansatte skal ha arbeidsforhold som skaper engasjement og mestring, og for pasienter fordi det er en sammenheng mellom hvordan de ansatte har det på jobb og kvaliteten på helsetjenestene. 

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å videreutvikle og styrke nasjonale satsinger på arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur, et av hovedområdene i Nasjonal handlingsplanen for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (2019-2023).

Du vil lede og koordinere et team og fagressurser i Helsedirektoratet, og samarbeide tett med de regionale helseforetakene, kommuner, KS, FHI, Helsetilsynet, fagforeninger, ekspertgrupper og andre relevante aktører. 

Les hele stillingsannonsen her

Søknadsfrist er 3. mai 2020.