Denne prosjektgruppa i Hedmark fengsel avd. Bruvoll var med på å teste ut tiltakene for forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse i 2016. (Foto: Hedmark fengsel avd. Bruvoll)

Ny studie viser behov for fengselstiltak mot overdose

En ny studie dokumenterer at overdose er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Nå samles fengsler fra ulike deler av Norge til læringsnettverk for å forbygge overdosedødsfall etter løslatelse.

En ny studie fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo dokumenterer at overdose er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Dette viser at det er stort behov for tiltakene som nå iverksettes i kriminalomsorgen og helse- og omsorgstjenesten i fengselet.

Høyest risiko første uke etter løslatelse

Studien fra SERAF viser at overdoser utgjør hele 85 prosent av dødsfallene som skjer innen en uke etter endt soning. Undersøkelsen har sett på alle løslatelser fra norske fengsel mellom 2000–2015, totalt over 91.000 personer. I denne tidsperioden mistet totalt 493 personer livet av overdose i halvåret etter løslatelse. Risikoen for overdosedød er over dobbelt så stor den første uken enn den andre uken.

Tiltak for forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

De siste årene er det lagt ned betydelig innsats for å komme frem til tiltak for å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Som en del av Nasjonal overdosestrategi 2014-2017, har det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 og Kriminalomsorgen ved hjelp av en bredt sammensatt ekspertgruppe kommet fram til fire tiltak.

Tiltak:

  • Innkomstsamtale med helse- og omsorgstjenesten i fengsel
  • Informasjon om overdosefare og livredning
  • Løslatelsessamtale, enten i gruppe eller individuelt
  • «Time i hånden». Konkrete avtaler med helsetjenesten, NAV, kommune og/ eller andre instanser ved løslatelse.

Innføring av tiltak i seks nye fengsler

Fengslene i Arendal, Indre Østfold, Halden, Stavanger, Sem og Nordre Vestfold skal i år være med på læringsnettverk for forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse. Over en periode på åtte måneder vil de arbeide med å innføre tiltakene i fengslene. Læringsnettverket arrangeres av Kriminalomsorgen, og første samling er 29. og 30. mars 2017.

Utprøving

For å vite om tiltakene og målingene fungerer i praksis, ble de i 2016 testet ut i pilotprosjekt i fengslene i Bergen, Trondheim og Hedmark i 2016. Fengslene ga i ettertid tilbakemelding om at det er ønskelig å videreføre tiltakene etter prosjektperioden. Pilotprosjektene ga økt kunnskap hos de ansatte og var gunstig for samarbeid mellom kriminalomsorgen og helsetjenesten i fengslene.

Tiltakene har blitt justert i etterkant av pilotprosjektet, og brukes nå i læringsnettverket. Kontakt Kriminalomsorgen for mer informasjon.

Les også: Fengslende tiltak mot overdosedødsfall