(Foto: Stig Marlon Weston)

Om pasient- og brukersikker kommune

Konseptet «pasient- og brukersikker kommune» skal sikre systematisk og vedvarende arbeid med pasient- og brukersikkerhet på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fra kommuneledelsen til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag.

Vi vet at pasienter og brukere blir påført unødvendig skade i helse- og omsorgstjenesten. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har som mål å utvikle et konsept som skal sikre systematisk og vedvarende arbeid med pasient- og brukersikkerhet på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fra kommuneledelsen til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag.

Konseptet har fått navn «pasient- og brukersikker kommune». Målet er å gi innbyggerne i kommunene, de ansatte, ledere og politikerne trygghet for at helse- og omsorgsarbeiderne systematisk arbeider for at pasienter og brukere ikke blir påført skade.

Sentrale faktorene for å lykkes med å skape varige strukturer for forbedring i en organisasjon er ledelsesforankring, åpenhetskultur, brukermedvirkning, organisatoriske strukturer, forbedringskompetanse og engasjement hos de ansatte. I pilotprosjektet jobbes det derfor på en helthetlig måte for å ivareta alle disse dimensjonene.

Tønsberg kommune startet i januar 2015 opp som pilotkommune for å utvikle og teste ut konseptet, og i 2016 ble det utvidet med fire nye kommuner, som også regnes  som pilotkommuner og skal bidra til ytterligere testing og utvikling av konseptet. Her kan du lese mer om kommunene som er med. 

Sentralt i arbeidet står utvikling av en verktøykasse for arbeidet med pasient- og brukersikkerhet i kommunal helse- og omsorgstjeneste som vil kunne komme alle landets kommuner til gode.

Prosjektet utføres i samarbeid med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.