Posters til International Forum i København 2020

International Forum on Quality & Safety in Healthcare blir arrangert i København 28. - 30. april 2020.

Skal du delta på konferansen, har du muligheten til å stille ut egen poster. Dette er en unik mulighet til å vise fram eget kvalitet, forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid for et internasjonalt publikum.

Frist for innsendelse av poster er 5. november.

Les mer om konferansen på nettsidene til Danske Selskab for Patientsikkerhed.

Les mer om  framgangsmåte og "Call for posters" på BMJs nettsider.