Mette Fredheim, lokal programleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge og forbedringsagent, holdt foredrag om småskalatesting og måling på den første samlingen.

Presentasjonene på læringsnettverk forverret tilstand

Her ser du presentasjonene som ble holdt på de tre samlingene i læringsnettverket for tidlig oppdagelse av forverret tilstand.