Webinaret ble holdt 29. januar 2021.

Presentasjoner og opptak fra webinar: Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Her kan du se opptak og presentasjoner fra webinaret Tidlig oppdagelse og respons av forverret somatisk tilstand, 29. januar.

Opptak av webinaret kan du se del for del, og presentasjoner ligger nederst på siden her.

 

Del 1: Introduksjon til det faglige rådet ved Helsedirektoratet, UKOM, Helsetilsynet, Sykehuset Østfold og Bodø kommune.
NB! Lyden faller litt ut i midtdelen av del 1, fra ca 25:05 til 27:03, men den kommer tilbake. Det er bare å spole litt fram i opptaket.

Del 2: Kompetanse. ProACT, simulering og KlinObsKommune:

Del 3: Observasjonsrutiner i hjemmebaserte tjenester, i sykehus og kliniske skåringsverktøy ved covid-19: 

Del 4: Rask respons og kommunikasjon. MIG-team, NEWS i kommunal helse og omsorgstjeneste og Første BEST – kommuneversjon, samtrening og kommunikasjon:

Del 5: Implementering. Rapid respons systems og NEWS i sykehjem:

Presentasjoner til innledere

Hvorfor er de faglige rådene aktuelle og viktige? Kari Annette Os og Anne Kristin Melbye, Helsedirektoratet (pdf).

Hva kan vi lære av alvorlige hendelser der vi ikke har oppdaget
forverret somatisk tilstand tidlig nok? Synnøve Serigstad, UKOM (pdf).

Hva ser Helsetilsynet i sine tilsyn som kan relateres til de faglige rådene? Kjell Ingar Bjørnstad, Helsetilsynet (pdf).

ProACT Norge - hva og hvordan? Germar Schneider, ProACT Norge (pdf).

Eksempel fra Ahus: tverrfaglig undervisning og simulering. Henrik Eikås (pdf).

KlinObsKommune– en kompetansemodell for klinisk observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester.
Line Hurup Thomsen, USHT Rogaland (pdf).

Rutiner for gode observasjoner i hjemmebaserte tjenester. 
Kari Beate Overjordet Westnes, Porsgrunn kommune (pdf).

Kliniske skåringsverktøy ved Covid-19. Håkon Ihle-Hansen og Marius Myrstad, Bærum sykehus (pdf).

Første BEST – kommuneversjon, samtrening og kommunikasjon. Gøril Nonstad, Ringerike kommune (pdf).

Implementering av rapid respons systems – a never ending prosess. Siri Lerstøl Olsen, Stavanger universitetssykehus (pdf).

Implementering av NEWS i sykehjem.  Birgitte Graverholt, Høgskulen på Vestlandet (pdf).