Det er to ledige plasser til Scottish Fellowship Program. Søknadsfrist: 30. april 2021.

Søker to norske deltakere til skotsk opplæringsprogram

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr hvert år plasser til utenlandske deltakere på Scottish Quality and Safety Fellowship. I 2021 får Helsedirektoratet to plasser til norske deltakere.

Opplæringsprogrammet går over 9 mnd. og målgruppen for opplæringsprogrammet er helsepersonell. Formålet er å styrke deltagernes evne og kunnskap om ledelse av pasientsikkerhet- og forbedringsarbeid.

Les mer i programmet her.

Send søknad

Deltakeravgiften er £14,000 per kandidat, ekskludert reiseutgifter. Utgifter dekkes i sin helhet av den institusjon/virksomhet som deltaker kommer fra.  

Frist for søknad er 30. april.

Søknad sendes i form av dette skjemaet: Foreign Fellows Details Form.

Påmelding fra spesialisthelsetjenesten gjøres primært via henholdsvis helseforetak og regionale helseforetak. I kommunal helse og omsorgstjenesten kan søknader gå direkte eller via utviklingssentre i fylkene.

Søknader sendes per e-post til Itryggehender@helsedir.no

Prøv metoder på egen arbeidsplass

Utdannelsen er praktisk orientert, og deltakerne skal gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Valg av forbedringsområde er viktig for læring og skal være i tråd med arbeidsgivers øvrige strategier og prioriteringer.

Så langt har Norge hatt over 13 deltakere med på Fellowshipet.

Les mer om Anlaug Vatne og hvordan de reduserte antibiotikabruk på nyfødte ved hjelp av metodikken hun lærte på opplæringsprogrammet.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller søknad kan rettes til seniorrådgiver Ida Waal Rømuld: ida.waal.romuld@helsedir.no tlf.nr +47 452 87 959