Foto: Stig Marlon Weston.

Stopp Trykksår-dagen 2019

De fleste trykksår kan forebygges. Likevel får en av fem pasienter i sykehus og sykehjem trykksår. 21. november er den internasjonale Stopp Trykksår-dagen!

Trykksår bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død. 

Vi håper sykehus, sykehjem og alle andre som jobber med pasienter blir med på markeringen av Stopp Trykksår-dagen 21. november. 

I høyre marg finner du årets plakat, den kan lastes ned og trykkes eller printes. Mer materiell og informasjon finner du hos Norsk interessefaggruppe for sårheling. De arrangerer også en egen fagkongress i Stavanger som går av stabelen 6.-7. februar 2020.

Tiltakspakke for forebygging av trykksår

Det er utarbeidet en egen tiltakspakke for forebygging av trykksår. Tiltakene er:

1. Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med pasient i sykehjem.

2. Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter.

3. Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter.

4. Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter.

5. Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter.

6. Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksårforebyggende tiltak.

7. Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskrivelse og overflytting.

Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Interessefaggruppe for sårheling og I trygge hender 24-7 står bak den norske delen av den internasjonale markeringen.