Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

For syvende året på rad legger regjeringen frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. - Dette er viktig, selv i en tid der vi står midt i en pandemi. Åpenhet er grunnleggende for å skape pasientens helsetjeneste, sier helse - og omsorgsminister Bent Høie.

Meldingen oppsummerer status for kvalitet og pasientsikkerhet i 2019, og peker på flere utfordringer det må jobbes bedre og mer systematisk med. Selv om meldingen omhandler status for 2019, gis det likevel en kort omtale av hvordan covid-19 kan ha påvirket kvalitet og pasientsikkerhet så langt.

Meldingen inneholder informasjon fra pasient- og brukerombudene, Statens undersøkelseskommisjon, Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning, Helseatlas og kvalitetsindikatorer. 

Les mer i nyhetssak på regjeringen.no

Stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet (2020 – 2021)