Illustrasjon som viser de grunnleggende elementene i de faglige rådene. Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. Ta en kikk på filmen nederst i saken her, så finner du igjen elementene.

Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand - nasjonale faglige råd

Den tidligere tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er nå videreført som nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet.

Bakgrunnen for dette er at Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

Opplæring i observasjonskompetanse, system for overvåking av pasientens vitale funksjoner og hvordan helsepersonell kan kommunisere sikrere, er noen av hovedpunktene i de nye nasjonale faglige rådene.  Dette er særlig relevant ved mistanke om og bekreftet Covid-19.

De nasjonale faglige rådene finner du på helsedirektoratet.no

Kunnskapsgrunnlaget er oppdatert og lagt inn i sju kapitler og åtte råd, med praktisk informasjon om hvordan rådene kan følges, eksempler, ulike verktøy og begrunnelse.

De faglige rådene danner grunnlaget for et Rapid respons system, hvor de viktigste elementene er: 

  • Kompetanse hos helsepersonell med pasientkontakt
  • Observasjonsrutiner
  • Rutiner for rask respons ved forverret tilstand
  • Måling og indikatorer
  • Kom i gang - forbedringsarbeid i praksis

De faglige rådene har best effekt dersom alle rådene implementeres og ses i sammenheng, og vil slik bidra til å styrke pasientsikkerheten i virksomheten.

– Arbeidet med implementering av innsatsområdene pågår i helse- og omsorgstjenesten, og det har vært viktig for oss å oppdatere tiltakspakkene slik at de fortsatt er relevante i arbeidet med å redusere pasientskader.  Vi vil derfor revidere og gjøre flere av tiltakspakkene om til nasjonale faglige råd fremover, sier Johnny Advocaat-Vedvik, direktør for avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Fra tiltakspakke til nasjonale faglige råd - hva er nytt?

  • Kunnskapsgrunnlaget er oppdatert  
  • Rådene gjenspeiler de tidligere tiltakene, men er splittet opp og endret rekkefølge for å passe inn i kapittelstrukturen samt ny evidens.  
  • Rådene er knyttet til både virksomhetenes ansvar og hvert enkelt ansattes ansvar for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand i helsetjenesten.
  • Målgruppe er ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt, og rådene gjelder alle pasienter ved forverring av somatisk tilstand. 
  • I den tidligere tiltakspakken ble det kun presentert EWS for voksne. Nå vises også eksempler på EWS for barn og gravide/obstetriske pasienter.

Hva menes med faglig råd?

Helsedirektoratet publiserer ulike normerende produkter som gir råd og anbefalinger til helsetjenestene og til befolkningen. Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning.

Les mer om dette på Helsedirektoratets nettside.

Arbeidet er ledet av Helsedirektoratet i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe, for å sikre forankring  i tjenesten.

Enkel animasjonsfilm som viser de grunnleggende elementene i tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand: