Blodprøver. Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet.

Tiltakspakke sepsis og reduksjon i antall blodprøver

Tre blodprøver (D-dimer, alkalisk fosfatase og LN) fra tiltakspakken Tidlig oppdagelse av sepsis er nå fjernet. Dette for å unngå unødig laboratorietaking.

Avgjørelsen er tatt i samråd med Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (NOKLUS) og den faglige ekspertgruppen for tiltakspakken, ved seksjonsoverlege Hans Flaatten.

Endringen gjelder tiltak tre og de anbefalte venøse laboratorieprøver som tas for å vurdere/definere pasientens organstatus.

Disse tre blodprøvene: D-dimer, alkalisk fosfatase og LN er nå fjernet fra begge tiltakspakkene, både for akuttmottak og sengepost.

Du finner oppdatert versjon av tiltakspakken i høyremenyen på vår nettside.