(Illustrasjonsfoto: Rebecca Ravneberg)

Trenger kraftinnsats mot pasientskader

Fortsatt skades nesten 14 prosent av pasientene på norske sykehus, viser nye tall. Helsedirektøren ber sykehusene om å skjerpe innsatsen mot pasientskader.

- Enhver pasientskade er én for mye. Vi må få færre pasientskader, og vi må få resultatene raskt. Vi trenger en kraftinnsats, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

- Vi ser at andelen lettere skader, som ikke fører til forlenget sykehusopphold eller mén, har gått noe ned, mens moderat alvorlige skader har gått opp. Amerikanske eksperter sier at det tar tid å snu tallene med metoden som brukes for å estimere pasientskader. Tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet påvirker ikke så mange av disse skadeområdene og de har flere tiltak som ikke fanges opp her, sier han.

Mål om 25 prosent reduksjon

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseforetakene i oppdrag å redusere andelen pasientskader med 25 prosent fra 2012 til utløpet av 2018. Dette er også målet for pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, som er en del av Helsedirektoratet.

I rapporten over pasientskader for 2016 rapporterer tre sykehus at de har en større reduksjon i pasientskader. Les rapporten "Pasientskader i Norge 2016 målt med Global Trigger Tool" HER.

I 2010 lå andelen pasientskader nasjonalt på 16 prosent. Mellom 2010 og 2012 gikk andelen pasientskader ned på nasjonalt nivå. Siden har de holdt seg rundt 14 prosent. Det skilles ikke i rapporten på om pasientskaden kunne vært unngått eller ikke. Det regnes med at rundt halvparten av skadene kan forebygges.

Les rapportene for årene 2010 til 2015 HER.

Ønsker forskningsprosjekt

Journalundersøkelsen som danner grunnlaget for rapporten om pasientskader, Global Trigger Tool, gir ingen informasjon om sammenhenger og årsaker.

- Vi trenger mer informasjon for å forstå hvorfor det kan være forskjeller i nivåer og utvikling i helseforetakene. Det er ønskelig med forskning for å se på hva som ligger bak tallene. Dette ønsket støttes av styringsgruppa i pasientsikkerhetsprogrammet, sier helsedirektøren.

Interessante punkter kunne vært pasientenes alder, hoveddiagnose, kjønn eller hvor lenge pasientene ligger på sykehuset. Det kan også tenkes at helsepersonell er blitt mer bevisste på og flinkere til å registrere informasjon rundt skade. Det vil også være interessant å vite om team på ulike sykehus vurderer samme skade likt.

Hyppigste skader med legemidler

De hyppigste typene av pasientskader var legemiddelrelatert skade og annen kirurgisk komplikasjon i 2016, viser rapporten «Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool». Deretter følger urinveisinfeksjon og postoperativ sårinfeksjon.

Helsedirektøren oppfordrer ledelsen i helseforetakene til å intensivere arbeidet med tiltakspakkene til pasientsikkerhetsprogrammet. De dekker 16 ulike områder, og mange sykehus kan vise til gode forbedringer. Han viser også til at det er viktig å følge opp forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.