Vi ønsker innspill til parallellsesjoner på Pasientsikkerhetskonferansen 2020.

Vi søker sesjoner til Pasientsikkerhetskonferansen 2020

Har du lyst å lage en sesjon til Pasientsikkerhetskonferansen 2020? Send oss en søknad innen 1. desember!

Pasientsikkerhetskonferansen har vokst de siste årene, både i antall deltakere og antall parallellsesjoner. I år slo vi alle rekorder med hele 1500 deltakere og totalt 30 parallellsesjoner.

For å lage en slik konferanse er vi avhengig av gode ideer, innledere og samarbeidspartnere. Derfor inviterer vi til å søke om å holde en parallellsesjon under neste års konferanse, som avholdes 11.-12. november 2020.

Hva er formålet for konferansen?

Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av Helsedirektoratet og I trygge hender 24-7, som er en samarbeidsarena for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Konferansen har som mål  å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Konferansen skal også gi konkrete råd, tips og verktøy til å gjøre dette. Målgruppen er primært klinikere, deretter ledere/stab, både i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Hvorfor bør du være med?

Gjennom å arrangere en parallellsesjon kan du være med på å endre og utvikle helse- og omsorgstjenesten. Med 1500 deltakere fra hele Norge, gir Pasientsikkerhetskonferansen deg en unik mulighet til å dele arbeidet ditt med et publikum som kan være med og gjøre en reell forskjell.

Vi ser etter deg som ønsker å dele erfaringer og kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. På sesjonen kan du vise frem et nyskapende prosjekt, arrangere et interaktivt forbedringsverksted eller inspirere til en ny måte å tenke på.

Vi tar imot søknader fra hele helse- og omsorgstjenesten og utenfor, inkludert ikke-klinikere, pasienter, brukere og pårørende, organisasjoner og studenter.

Hva ser vi etter?

Parallellsesjoner bør underbygge det overordnede formålet for konferansen. I tillegg er temaene for konferansen forankret i Nasjonal handlingsplan for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Helt konkret betyr dette at parallellsesjoner bør berøre ett eller flere av følgende temaer:

1. Sikkerhet og reduksjon av pasientskader

  • En av de største utfordringene for alle som jobber med kvalitetsforbedring er å begrense skader forårsaket av medisinsk feil. Hvordan kan vi forhindre uønskede hendelser? Vi ser etter sesjoner som viser hvordan man jobber for å lære av feil, hvordan man lykkes med prosesser for kontinuerlig forbedring og hvordan man også kan bruke kunnskap om hva som går bra i forbedringsarbeidet.

2. Brukermedvirkning og tjenestedesign

  • Hvordan kan vi gå fra å bare gi pasienter og brukere helsetjenester til å gi dem mulighet til å påvirke utforming, prosess og utfall fra egen behandling? Vi ser etter sesjoner som viser hvordan vi skaper pasientens helsetjeneste og hvordan man designer prosjekter med tjenestebrukere

3. Kultur, arbeidsmiljø, ledelse og kompetanse

  • For å virkelig lykkes med kvalitetsforbedring og reduksjon av pasientskader, må helse- og omsorgstjenesten ha endringsagenter på alle nivåer i organisasjonene. Endring og forbedring er krevende å få til i praksis, og forutsetter tett lederoppfølging, et trygt arbeidsmiljø og en kultur preget av åpenhet. Vi ser etter sesjoner som viser hvordan vi kan utvikle en pasientsikkerhetskultur som tilrettelegger for åpenhet og læring, og hvordan vi bygger ledere og medarbeideres kompetanse i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

4. Forbedringsmetodikk

  • Alle vellykkede strategier for kvalitetsforbedring må understøttes av en metodikk, slik at resultatene kan måles, evalueres og deles. Vi ser etter sesjoner som viser hvordan vi arbeider konkret med forbedringsmetodikk, eksempler på forbedringsprosjekter med gode resultater, og hvordan nye modeller og tilnærminger kan forandre måten vi går fra ideer til vellykket implementering.

Hva forplikter du deg til?

Gjennom å søke bekrefter du at dere at tar fullt ansvar for å planlegge og gjennomføre en parallellsesjon. Det innebærer å lage en inspirerende sesjon med høy faglig kvalitet. Helt konkret må du utvikle ideen, finne og invitere riktige innledere, skrive tekst til programmet, utarbeide kjøreplan og være praktisk ansvarlig for sesjonen under konferansen.

Parallellsesjoner er enten a) 1 time og 15 minutter, eller b) 2,5 timer. Du bes velge ønsket lengde når du fyller ut søknaden.

Hva får du igjen for det?

De som stiller som arrangør av en parallellsesjon tilbys to gratis deltakere, som også får dekket overnatting. Dere får synlighet på programmet og under selve konferansen som ansvarlige for sesjonen. Dere får også muligheten til å synliggjøre et tema dere jobber med for en stor målgruppe, uten at dere selv må stå som hovedansvarlige for et helt arrangement.

Dere vil få støtte underveis i planleggingen fra Helsedirektoratet. Dere vil få tilsendt en guide for planlegging av parallellsesjon, og vi er tilgjengelig for bistand og støtte ved behov.

Hvordan søker du?

Du fyller inn og sender inn søknaden din HER.

Når får du svar?

Innlevering av søknader garanterer ikke plass på programmet. Vi vil gjennomgå alle innsendte forslag og gi tilbakemelding i februar 2020.