Verktøyet Snakk om forbedring! gir eierskap og retning til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid samt at det bidrar til kontinuerlig læring.

Opptak av webinar: Snakk om forbedring! - en introduksjon

Her kan du se opptak av webinar om verktøyet Snakk om forbedring! - en introduksjon. Webinaret ble arrangert 15. desember 2020.

Del 1: En introduksjon og gjennomgang av de ulike elementene i Snakk om forbedring!

Del 2: I del 2 av webinaret får du høre om hvilke gevinster en kan få ved å ta i bruk Snakk om forbedring!, og hvordan verktøyet kan implementeres i organisasjoner. Hva fremmer eller hemmer implementering?

Del 3: I denne delen får du høre om erfaringene med bruken av verktøyet Snakk om forbedring! i Søndre Land kommune og Vestre Viken HF.

Snakk om forbedring!

Snakk om forbedring! er et dialogbasert verktøy for å vurdere status for arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring på arbeidsplassen.

Snakk om forbedring! inneholder ti områder vi vet er viktige for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Gjennom dialog og systematisk tilnærming scorer enheten seg selv på de ti områdene. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringsområder og lage en plan med forbedringstiltak. Etter en tid kan scoringen gjennomføres på nytt, og dermed kan utviklingen følges over tid.

På dette webinaret vil du få:
• Kjennskap til verktøyet
• Innsikt i formål og hensikt med verktøyet
• Motivasjon til å legge en plan for å ta det i bruk

Les mer om Snakk om forbedring! her:
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/ledelse/snakk-om-forbedring

Selve verktøyet finner du her:https://www.snakkomforbedring.no/