Lærings- og mestringssentrene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har kjørt "Bare spør!"-kampanjen. Kristin Lernes viser fram postkassa hvor deltakere som ikke ønsker å stille spørsmål i plenum, kan legge spørsmålene sine.

- "Bare spør!" har skjerpa oss

Travle forelesere og utrygge kursdeltakere gjør det vanskelig å stille spørsmål. Nå har også lærings- og mestringssentre (LMS) kastet seg over "Bare spør!"-kampanjen.

Bare spør!-kampanjen har åpnet for flere spørsmål på kursene til lærings- og mestringssentrene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Sentrene har tilhold i Tromsø, Harstad og Narvik. De har gått i bresjen nasjonalt og pilotert Bare spør!-kampanjen.

- "Bare spør!" gjør at vi skjerper oss, sier Kristin Lernes i Tromsø og Monica Balswick i Harstad.
- Kampanjen treffer bra faglig og har bidratt til en bevisstgjøring av forelesere og kursholdere.

Informerte i innkallingen

Selv om lærings- og mestringssentrene (LMS) er en arena hvor pasienter og pårørende skal få svar på spørsmålene sine og hjelp til å mestre helsa, kan vi helt klart forbedre oss, tenkte de to initiativtakerne.

Dermed tilpasset de "Bare spør!"-kampanjen til LMS-sentrenes behov. Før oppstart informerte de avdelinger, kursholdere og forelesere og sendte informasjon til deltakerne i innkallingsbrevet. Årlig gjennomfører LMS UNN over 100 kurs for nærmere 1000 pasienter og pårørende. I januar kick-startet de "Bare spør!-"kampanjen, i samarbeid med UNN.

- Det fins ingen dumme spørsmål, understreker Lernes.

La løpesedler i kursmappene

For å minne alle om hvor viktig det er å stille spørsmål, lagde de også en egen løpeseddel som de la i kursmappene. I tillegg hang de opp plakater i kurslokalene og krydret det hele med roll-ups fra pasientsikkerhetsprogrammet.

- Målet er at kursledere og forelesere skal bli flinkere til å sette av tid til spørsmål, sier Balswick. I tillegg oppfordres pasienter og pårørende allerede i innkallelsesbrevet til å tenke gjennom og notere ned de spørsmålene de måtte ha om sin diagnose og utfordringer i hverdagen.

Tar imot spørsmål i postkasse

Senteret satt også opp en postkasse utenfor kurslokalet. Der kan deltakere som ikke ønsker å stille spørsmål i plenum, legge spørsmålene sine. Så svarer kurslederne på spørsmålene i plenum.

Kristin Lernes og Monica Balswick er samstemte: ved å legge enda bedre til rette for spørsmål fra pasienter og pårørende, får alle et bedre nytte av kurstilbudene.