Kristin Jannicke Pedersen ses her i i gangen på Finnmarkssykehuset med en sykepleier fra medisinsk avdeling. Hun oppsøker de ansatte der de er med budskapet i "Bare spør!"-kampanjen om at god kommunikasjon kan redusere risikoen for feil og misforståelser. (Foto: Finnmarkssykehuset)

Fra praksis: gode ideer med Bare spør!

Flere av foretakene skreddersyr egne tiltak for å øke bevisstheten hos de ansatte om betydningen av god pasientkommunikasjon. Flere har kommet opp med tiltak for mer varige strukturer i etterkant av kampanjeukene.

Forskning viser at brosjyrer og annet materiell som oppfordrer pasienter til deltakelse, har betydelig større effekt om det støttes og vises til av helsepersonellet. Deltakelse og spørsmål fra pasientene må derfor aktivt etterspørres av de ansatte.

Kampanjetiltak som stands, bruk av sosiale medier, utdeling av brosjyrer og plakater er godt egnet til å øke bevisstheten om hvor viktig det er med god kommunikasjon, både hos pasienter og ansatte. Slike kampanjedager kan med fordel arrangeres på jevnlig basis. Men vel så viktig er det at kampanjens prinsipper integreres i ordinær drift. 

Her er noen anbefalinger og tips fra praksis:

  • Bare spør! på visitt-tralle og informasjon til nyansatte

Med en tralle med Bare spør!-materiell og twist går Kristin Jannicke Pedersen i gangene på Finnmarkssykehuset og oppfordrer ansatte til å få pasientene til å stille spørsmål. Finnmarkssykehuset gjennomfører for andre gang informasjonskampanjen "Bare spør!" .

Bakgrunnen for den kreative pop up-undervisningen er pasientenes klare melding om at sykehusets ansatte ikke er gode nok til å kommunisere.  Sykehuset har funnet en direkte måte å nå ut til de ansatte med budskapet om at en god dialog med pasienter og pårørende kan redusere risiko for feil og misforståelser. I tillegg informerer de på  kurs for nyansatte om Bare spør! og betydningen av god kommunikasjon med pasienter og pårørende.  

Pedersen har på sine runder med tralla snakket både med sekretærer og ansatte på laboratorium, røntgen, poliklinikker, kirurgisk - og føde- og gynekologisk sengepost. Hun har delt ut brosjyrer og visittkort som er myntet på pasientene.- Jeg både gir og får gode tilbakemeldinger på hvordan hverdagen bedre kan organiseres for å tilrettelegges for bedre kommunikasjon med pasientene, forteller Pedersen.

  • Oppfordrer pasienter til å spørre gjennom foretakssidene

Brosjyrens innhold er godt egnet til å legges ut på foretakssidene.  Flere foretak har lagt ut råd, tips og snakkebobler fra brosjyren på nettsidene sine. Se eksempel fra Sykehuset Sørlandet

Andre har også valgt å bruke sosiale medier til å understøtte budskapet: på Sykehuset innlandet, Gjøvik har laget de en video til sosiale medier hvor pasientene blir oppfordret til å stille spørsmål.

  • Ledelsen etterspør bedre pasientkommunikasjon

På sykehuset Telemark valgte administrerende direktør Bess Frøyshov å fronte kampanjen ved å påpeke behovet for god og tydelig kommunikasjon med pasientene.

  • Oppfordring i innkallingsbrevet

Med utgangspunkt i Bare spør!-brosjyren har Stavanger Universitetssjukehus gjort den til sin og utstyrt den med brukt egen logo. Hensikten er å synliggjøre at dette er et varig tiltak med lokal tilknytning, forteller Karin Jensvold, som er lokal programleder i Helse Stavanger. De distribuerer brosjyren blant annet ved å sende den ut med innkallingsbrevet.

På St. Olavs Hospital utvider  de Bare spør!-brosjyren til en personlig pasientdagbok.

 

Har ditt sykehus lyst til å gjennomføre den nasjonale informasjonskampanjen "Bare spør!"? Les mer HER.

Har du flere gode ideer? Del dem gjerne med oss: tonje.houg@helsedir.no