Karin Waleniussen (t.h.) er trygg på at det er lov å spørre. Monica Balsvick (t.v.) ved lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (LMS UNN) har pilotert Bare spør! Her står de to sammen med ansatte på lungehabiliteringen ved UNN Harstad. (Foto: Frank R. Roksøy)

Lov å stille spørsmål

- Det er fantastisk å oppleve at pasienter og pårørende har lov og rett til å stille spørsmål, sier pasient Karin Waleniussen. Nå tilrettelegger pasientsikkerhetsprogrammet for at alle landets lærings- og mestringssentre skal ta i bruk informasjonskampanjen "Bare spør!".

Pasientsikkerhetsprogrammet har jobbet sammen med lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (LMS UNN). Der har de pilotert Bare spør!-satsingen og er begeistret for resultatene. Sammen med Monica Balswick og Kristin Lernes ved LMS UNN har vi utarbeidet en enkel sjekkliste. Den viser anbefalt framgangsmåte for å ta i bruk Bare spør!.

I tillegg har piloten laget en rekke andre enkle virkemidler, som gjør det enkelt å implementere Bare spør!-satsingen for andre lærings- og mestringssentre. Det er også laget en nedlastbar plakat og ved henvendelse til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no sender vi ut Bare spør!-brosjyren.

Les mer om hvordan du kan kjøre kampanjen og se verktøyene.

Positive deltakere

Det siste halve året har nær 700 pasienter og pårørende deltatt på LMS-kurs i Tromsø, Harstad og Narvik. Halvparten av dem svarte på et spørreskjema om satsingen. 95 prosent mente at LMS satsing på Bare spør! bidrar til at pasientene stiller flere spørsmål.

-Jeg snakker av erfaring gjennom mange år. For mange år siden satt helsepersonell på en pidestall. Nå åpnes det flere dører, helt fra fastlegen til spesialisthelsetjenesten, der man blir oppfordret til å spørre. Dette gjør det absolutt lettere for oss pasienter. Vi blir tryggere på at det er legitimt å spørre, sier Waleniussen. Hun er mangeårig pasient og deltaker på kurs i regi av LMS UNN.

Lovpålagt oppgave

Målet med informasjonskampanjen «Bare spør!» er å bidra til at pasienter og pårørende i enda større grad stiller spørsmål som er viktige for den enkelte, og at helsepersonell tilrettelegger for spørsmål. En god dialog med pasient og pårørende er viktig for å gi riktig og sikker behandling. Pasient- og pårørendeopplæring er den fjerde lovpålagte oppgaven i spesialisthelsetjenesten, og regnes som en del av behandlingen.