(Foto: UNN)

Slik kjører du "Bare spør!" på LMS

Avføring- og urinproblematikk. Sex og samliv. Temaene er ikke fremmede på Lærings- og mestringskurs. Men hvordan få i gang samtalen med pasienter og pårørende? Nå inviteres alle landets lærings- og mestringssentre til å ta i bruk informasjonskampanjen "Bare spør!".

Ved systematisk å sette av tid til spørsmål på alle kurs og invitere til dialog, får deltakere på lærings- og mestringskurs stilt flere vanskelige spørsmål. Dette erfarte lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (LMS UNN) da de piloterte Bare spør!

Laget sjekkliste

I samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet de en trinnvis sjekkliste for implementering av satsingen. Et av trinnene er å sørge for at kursledere må informere «sine» forelesere om Bare spør! og oppfordre dem til å sette av tid til spørsmål og samtale med deltakerne.

Målet med informasjonskampanjen Bare spør! er å bidra til at pasienter og pårørende i enda større grad stiller spørsmål som er viktige for dem, og at helsepersonell tilrettelegger for spørsmål.

I margen til høyre (nederst på mobil) finner du verktøy og materiell som kan være nyttige om du skal kjøre kampanjen.

Ba om spørsmål

LMS UNN sørget for å informasjon kursdeltakerne om viktigheten av å stille spørsmål både i innkallelsesbrevet, i kursmappa og under kursene. I innkallelsesbrevet oppfordrer de alle kursdeltakerne til å notere ned spørsmålene sine. De hang opp en postkasse utenfor kurslokalet for anonyme spørsmål og de la løpesedler i kursmappene for å minne alle om hvor viktig det er å stille spørsmål.

Plakat og brosjyre

Alle informasjonsskrivene de utformet under piloteringen, gjør det enkelt å implementere Bare spør!-satsingen for andre lærings- og mestringssentre (se til høyre i margen, nederst på mobil). Her finner du også en nedlastbar plakat, som synligjøre budskapet.

Brosjyren Bare spør! kan du laste ned på helsenorge.no. Der finner du den på også på nynorsk og samisk.

Den kan også bestilles på Helsedirektoratets nettside.