(Illustrasjonsfoto: Stig Marlon Weston)

Spør brukerne om "Bare spør!"

St Olavs Hospital vil sjekke om pasientene blir oppfordret til å stille spørsmål. De gjennomfører brukerundersøkelse før og etter informasjonskampanjen "Bare spør!".

Denne uka spør St Olavs Hospital pasienter som er innlagt om de blir oppfordret av helsepersonell til å stille spørsmålene de har. Bakgrunnen for spørsmålet i brukerundersøkelsen er at pasienter lettere stiller spørsmål når de blir spurt om de lurer på noe.

Pasientene spørres også om de får informasjon om behandlingen og mulighet til å påvirke den, og om informasjonen som blir gitt er forståelig. Helseforetaket er også interessert i om pasientene føler at de blir møtt med høflighet og respekt.

St Olavs gjør brukerundersøkelsen på fem klinikker. I september skal de i gang med pasientsikkerhetsprogrammets informasjonskampanje "Bare spør!». Kampanjen har som mål å få helsepersonell til å oppfordre pasientene til å spørre om det de lurer på.

I oktober vil St Olavs gjøre undersøkelsen på ny for å teste om informasjonskampanjen har hatt ønsket effekt.

Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler at "Bare spør!"-kampanjen gjennomføres med jevne mellomrom og støttes av andre innsatser som for eksempel kommunikasjonskurs.

Les mer om undersøkelsen på St Olavs her:

https://stolav.no/nyheter/2017/foretar-brukerundersokelse-i-fem-klinikker