Nye tiltak for å sikre trygg utskrivning

Flere undersøkelser viser at norske pasienter ikke synes de får god nok informasjon ved utskrivning. Nye tiltak skal forbedre pasientenes erfaring med utskriving og sikre tryggere utskrivninger fra sykehjem og sykehus.

En av fire pasienter stiller ikke spørsmål de lurer på fordi de er redde for å være til bry. Forskning viser også at pasienter glemmer mellom 40 - 80 prosent av informasjonen de får. Nesten halvparten av det de husker, er feil.

God kommunikasjon og medvirkning er avgjørende for pasienters opplevelse og utbytte av pleie og behandling. Manglende informasjon reduserer pasienters mulighet for å ta mer ansvar selv.

Informasjon til pasienter bør gis som en kombinasjon av standardisert skriftlig informasjon og muntlig informasjon med utgangspunkt i individuelle behov .

Tiltakene er:

1. Starte planlegging av utskrivelse ved innkomst (innkomstsamtale)

2. Formidle viktig informasjon til samhandlingspartnere

3. Gjennomføre strukturert utskrivningssamtale

4. Bruke sjekkliste før utskrivning

HER kan du lese hele tiltakspakken for tryggere utskrivning. 

 

Tusen takk for verdifulle bidrag i arbeidet med å utarbeide tiltakspakken fra:

  • Midlertidig fagutvalg helsefag, Helse Sør-Øst
  • Ranveig Boge og Stig Harthug, UiB / Helse Bergen HF
  • Elisabeth Kaasa, Berit Flønæs, Rune Tufte, Per-Erik Holo og kolleger i Vestre Viken HF
  • Eva Remnes, Nordlandssykehuset HF
  • Øyvind Bjertnes og Hilde Karin Iversen, Folkehelseinstituttet
  • Arbeidsgruppen for brukermedvirkning i pasientsikkerhetsprogrammet
  • Henriette Ruud, USHT Vestfold
  • Hege Huseklepp, Bergen kommune