Gjør en forskjell. Her er brukerrepresentanter fra teamene på læringsnettverk i brukermedvirkning, med tema trygg utskriving.

Ønsker seg koordinator til utskrivninger

- Alt de ansatte i helsetjenesten gjør, er i det godes hensikt. Av og til er det avvik mellom hva vi mener er viktig og hva de ansatte mener er viktig, sa brukerrepresentanter på vårt nye læringsnettverk for trygg utskrivning.

Anne Helene Vedlog er erfaringskonsulent ved Diakonhjemmet Sykehus og Ann Brith Songe-Møller er brukerrepresentant ved Martina Hansens Hospital. De deltar begge på pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk i brukermedvirkning med tittelen «Trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part», og reflekterte der over sine erfaringer.

 

LN brukermedvirkning - Vedlog og Songe-Møller

 

For første gang inkluderer alle team på et læringsnettverk en brukerrepresentant. Vedlog føyser bort spørsmålet om det er viktig at brukerrepresentanter er med i klinisk forbedringsarbeid:

- Hele pasientforløpet angår oss. Det er pasientenes helsetjeneste. Flere undersøkelser viser at pasienter ikke får god nok informasjon ved utskriving, sier hun.

Begge omfavner forslaget om en egen koordinator for utskrivning. En som ringer når du har kommet hjem og hører om du har spørsmål vil gjøre livet lettere for utskrevne pasienter.

140 deltakere var nylig samlet på Hell for første samling av læringsnettverket. I ni måneder skal de jobbe med å innføre og forbedre utskrivingsrutinene sine. En god utskrivingssamtale er viktig for både ansatte og pasienter. Effekten er at pasientene føler seg trygge på at de skal klare seg hjemme og reinnleggelser reduseres, slår Vedlog fast.  

- Læringsnettverket og tiltakspakken retter seg mot de ansatte. Men de spør oss hele veien om de er på rett vei, sier Ann Brith Song-Møller.