(Foto: Stig Marlon Weston)

Snart kan du kjøpe visittstoler

Gode nyheter til alle dere som er interessert i visittstolen. Sykehusinnkjøp skal produsere stoler.

Startskuddet for produksjon av nye orange visittstoler har gått. Ideen om en egen visittstol ble unnfanget på Bærum sykehus i samarbeid med brukerutvalget, fanget opp og pilotert av pasientsikkerhetsprogrammet.

Etter uttestingen ble visittstolen svært populær. Mange ville ha stoler, fra helsehus til foretak. Etter oppmerksomhet fra helseministeren og unison anbefaling fra foretakene, går Sykehusinnkjøp HF nå i gang med å produsere visittstoler.

Lager prototype

Det er litt usikkert når prototypen er klar, opplyser Sykehusinnkjøp HF. Når prototypen er ferdig testet, iverksettes hovedproduksjon. Da blir det mulig for helseforetakene å handle inn stoler.

Visittstolen er et verktøy for å bedre kommunikasjon med pasientene. Stolen gjør at helsepersonell setter seg i øyehøyde, når de skal snakke med pasientene. Når legen sitter, kan pasientene lettere stiller spørsmål om alt fra plager til hva som skjer under behandlingen. Legen vil kunne fange opp viktig informasjon fra pasienten og gi riktig informasjon på riktig tid. Det kan redusere risikoen for feil og misforståelser.

Klistremerker

I påvente av de nye visittstolene har pasientsikkerhetsprogrammet produsert klistremerker. Ved henvendelse til post@pasientsikkerhetsprogrammet sender vi klistremerker, som kan brukes på vanlige klappstoler.

HER kan du lese mer.