Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig.

Verdens sepsisdag 13. september

Sepsis, også kalt blodforgiftning, er en livstruende tilstand. Svikt i ett eller flere organer kan utvikle seg til septisk sjokk, og kan ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall.

Sepsis er en av de aller vanligste dødsårsakene på norske sykehus, og rammer i alle aldre og helsetilstander. Pasienter som er svekket etter større operasjoner, som lider av kreft, diabetes, overvekt eller hjerte- og karsykdommer, er særlig utsatte for alvorlige infeksjoner og utvikling av sepsis. (Kilde: www.sepsis.no)

Forsinket oppstart av behandling ved sepsis øker dødeligheten. Derfor er kartlegging av pasienters vitale funksjoner viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis.

I informasjonsmateriellet til høyre (nederst på mobil), kan du finne flyere rettet både mot helsepersonell og allmennheten. Hva er symptomene på sepsis og hvordan skal de behandles?

 

 Lær mer om sepsis: