Bli med på kurs i forbedringskunnskap med IHI

Vi tilbyr 80 plasser på kurs i forbedringskunnskap med Institute of Healthcare Improvement (IHI). Kurset holdes denne gangen for spesialisthelsetjenesten, og vi arrangerer et nytt kurs for den kommunale helse- og omsorgstjenesten i februar.

OPPDATERING 31. MAI: KURSET ER NÅ FULLTEGNET OG PÅMELDINGEN ER STENGT

Du kan kontakte oss på post@pasientsikkerhetsprogrammet.no dersom du ønsker å stå på venteliste.

På oppdrag fra pasientsikkerhetsprogrammet skal IHI arrangere kurset «Improvement Science in Action» (ISIA). Kurset gir en innføring i praktisk anvendelse av forbedringskunnskap, og vil være svært nyttig for alle som er interessert i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Det er utviklet for nybegynnere og andre som er aktivt involvert i, eller er i ferd med å utforme og gjennomføre et forbedringsprosjekt. 

Vi arrangerer dette kurset i to runder, en for spesialisthelsetjenesten og en for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kurset som begynner i august vil være for spesialisthelsetjenesten. Det går over totalt fire måneder, og består av et innledende webinar, en tredagers samling i Oslo og tre webinarer for å følge opp arbeidet. Samlingen vil finne sted på Oslo Plaza i Oslo fra 29.-31.august.        

Kurset ledes av:

 • Robert Lloyd, visepresident, Institute of Healthcare Improvement. Han har lang erfaring som leder i helsetjenesten i USA.
 • Amar Shah, medisinsk direktør og rettsmedisinsk psykiater, East London NHS Foundation Trust. Han leder et kvalitetsforbedringsprogram som skal føre til at organisasjonen tilbyr den høyeste kvaliteten på psykisk helseomsorg i Storbritannia.
 • James Innes, leder av kvalitetsprogrammet, East London NHS Foundation Trust. Utdannet farmasøyt og har opplæring som IHI Improvement Advisor.

IHI er et verdensledende miljø innen forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, og har støttet over 30 land med nasjonalt arbeid innen pasientsikkerhet og forbedring.

Hvem kan delta?

De som er aktivt involvert i, leder og/eller skal delta i forbedringsprosjekter i helsevesenet og ønsker mer kunnskap for å sikre prosjektets suksess. Dette kan omfatte:

 • Ledere og medlemmer av forbedringsteam
 • Fagpersoner som arbeider med kvalitetsforbedring
 • Klinisk personale (for eksempel leger, sykepleiere, farmasøyter)

For å delta, er det obligatorisk å ha et forbedringsprosjekt, enten et som skal settes i gang eller ett som allerede i gang.

Målsettingene for kurset:

Ved hjelp av en prosjektbasert tilnærming lærer deltakerne å bruke grunnleggende begreper, metoder og forbedringsverktøy for å forberede og gjennomføre et prosjekt. 

Som et resultat av kurset vil du være bedre rustet til å:

 • Forstå systemet du prøver å forbedre
 • Bruke de tre spørsmålene i Forbedringsmodellen til å utforme et forbedringsprosjekt
 • Utvikle en prosjektplan som muliggjør vellykket testing og teamarbeid
 • Ta i bruk småskala PDSA-metodikk til å systematisk teste ut ideer til forbedring
 • Lære hvordan du skal håndtere et forbedringsprosjekt og kommunisere fremgang og resultater til ledere
 • Oppnå nødvendige ferdigheter for å gjennomføre forbedringsprosjekter

Praktisk informasjon:

 • Kurset går over totalt fire måneder, med et innledende webinar, en tredagers samling i Oslo og tre månedlige webinarer for å følge opp arbeidet.
 • En tredagers samling arrangeres på Oslo Plaza i Oslo fra tirsdag 29. Til torsdag 31.august, med felles middag onsdag 30. august. Deltakerne må selv dekke reise og overnatting.   
 • Det er en deltakeravgift på 1 500 kroner per deltaker.
 • Påmeldingsfrist er 10. juni. Påmelding fungerer ut fra «førstemann til mølla»-prinsippet frem til alle 80 plasser er fylt opp.
 • I margen til høyre (nederst på mobil) finner du informasjon fra IHI om kursholderne og foreløpig program.