(Foto: Stig Marlon Weston)

E-læringskurs i pasientsikkerhet

Lær det grunnleggende om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid via et e-læringskurs fra Open School fra Institute for Healthcare Improvement.

 E-læringsprogrammet, med tittelen Open School, er utviklet av den anerkjente organisasjonen Institute for Healthcare Improvement (IHI).

E-læringskurset består av flere moduler, som samlet tar vel 40 timer å gjennomføre. Kursene er på engelsk og pedagogisk lagt opp med en variasjon av tekster og små videosnutter. Noen steder er det lagt opp til at du skal arbeide med ett eget prosjekt og andre steder samarbeide med andre.

Hver modul består av et ulikt antall leksjoner. De enkelte leksjonene tar mellom 20 og 40 minutter. Leksjonene avsluttes med en spørsmålsrekke (primært multiple choice).

Hvordan komme i gang

Anbefalte kurs

Ordliste

Hvordan komme i gang

E-læringskurset Opens school består av seks hovedmoduler; Forbedringsarbeid, Pasientsikkerhet, Ledelse, Pasient- og familiesentrert omsorg, Folkehelse samt Graduate Medical Education. Hver av modulene består av flere mindre leksjoner. Det tar omkring 20-40 minutter å gjennomføre en leksjon. Her finner du en oversikt over alle modulene - trykk på "take a course".

Anbefalte kurs

Begynn med modulen Forbedringsarbeid eller Pasientsikkerhet. Leksjonene merket med stjerne* er de mest grunnleggende og anbefales å starte med. I tillegg er leksjonene PS 201: Root Cause and Systems Analysis samt PS 202 Building a Culture of Safety i modulen om Pasientsikkerhet nyttige.

Legg en plan for når du skal gjennomføre leksjonene. For best mulig læringsutbytte og støtte til å gjennomføre kurset anbefaler pasientsikkerhetsprogrammet at du avtaler med en eller flere kollega(er) tidsbestemte møter hvor dere diskuterer innholdet og dilemmaene som presenteres.

De som ønsker IHIs basissertifikat for Open School, må besvare minst 75 % av oppgavene korrekt.

Ordliste

HER kan du søke opp helseord du ønsker oversatt fra engelsk til norsk. (Helseordliste engelsk - norsk fra FHI, helsebiblioteket.no og Universitetet i Agder).