Foto: Stig Marlon Weston.

Forbedringsagenter søkes!

Ønsker du å forbedre helsetjenesten? Da bør du søke Nordisk forbedringsagentutdannelse 2019.

Som deltaker på Nordisk forbedringsutdannelse får du kompetanse i å drive og lede effektivt forbedringsarbeid i helsetjenesten. Nå søker vi deltakere til et nytt kull med oppstart i mars 2019.

Utdanningen er et samarbeid mellom det norske pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 og Dansk Selskab og Patientsikkerhed, og er først og fremst rettet mot klinikere som arbeider i klinisk praksis.

Utdannelsen gir kompetanse i:

  • Lede forbedringsarbeid og involvere medarbeidere, pasienter og pårørende.
  • Sette ambisiøse, men realistiske mål for forbedringsarbeid.
  • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring.
  • Metodisk prøve ut endringer i liten skala.
  • Metoder for å implementere og spre forbedringer.
  • Kriterier for å sikre vedvarende forbedring. 

Alle som deltar skal gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid i egen virksomhet i løpet av perioden. Dette skal ta utgangspunkt i et reelt problem på egen arbeidsplass og være godkjent av nærmeste leder.

Datoer for samlingene

  • Samling 1:           12.-14 mars 2019             København
  • Samling 2:           18.-19. juni 2019              Oslo
  • Samling 3:           19.-20. nov 2019              København

I tillegg kommer innleveringer og videokonferanser. Første innlevering er 8. januar 2019.

Hvordan søke?

Søknadsfrist: 1. november 2018

Søknad skal sendes til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no merket Nordisk forbedringsagentutdanning. Søknadskjema finner du i høyre marg sammen med en beskrivelse av egnet forbedringsarbeid.

Påmeldingen bør primært gå via de regionale helseforetakene og utviklingssentrene i fylkene. Søkere vil få beskjed om tildeling av plass i begynnelsen av november.

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no , tlf.nr +47 452 87 959.