Scottish Quality and Safety Fellowship tilbyr en praktisk orientert utdannelse innen klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Søknadsfrist er 30. mars 2020.

Søker norske deltakere til skotsk opplæringsprogram

Det skotske pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr også i 2020 plasser til utenlandske deltakere på Scottish Quality and Safety Fellowship. Nå søker de norske deltakere!

Opplæringsprogrammet går over 9 måneder og målgruppen er helsepersonell. Formålet er å styrke deltakerens evne i og kunnskap om ledelse av pasientsikkerhet- og forbedringsarbeid.

Les mer i:

Scottish Quality and Safety Fellowship Programme Outline 

Scottish Quality and Safety Fellowship - Person Specification.

Påmelding og søknad

Frist for søknad er innen 30 mars 2020. Du skal levere skjema som heter Foreign Fellows Details Form.

Påmelding fra spesialisthelsetjenesten gjøres primært via henholdsvis helseforetak og regionale helseforetak. I kommunal helse og omsorgstjenesten kan søknader gå via utviklingssentre i fylkene. Det er også mulig å sende en direkte henvendelse til avdeling for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Søknader sendes per e-post til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no.

Deltakeravgiften er £14,000 per kandidat, ekskludert reiseutgifter. Utgifter dekkes i sin helhet av den institusjon/virksomhet som deltaker kommer fra.

Prøv metoder på egen arbeidsplass

Utdannelsen er praktisk orientert og deltagerne skal gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Valg av forbedringsområde er viktig for læring og skal være i tråd med arbeidsgivers øvrige strategier og prioriteringer.

For mer informasjon om hvilke prosjekter som egner seg for utdanningen, se «valg av forbedringsprosjekt».

Så langt har Norge hatt over 13 deltakere med på Fellowshipet.

Les mer om Anlaug Vatne fra Stavanger universitetssjukehus og hvordan de reduserte antibiotikabruk på nyfødte ved hjelp av metodikken hun lærte på opplæringsprogrammet.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til Ida Waal Rømuld: ida.waal.romuld@helsedir.no tlf. +47 452 87 959