(Foto: Guro Skjelderup)

Lær hva du gjør når skaden er skjedd

Riktig samtalemetode er viktig for å lindre, lede og lære etter at feilen har skjedd. Ta kurs om hva du som leder eller kliniker bør gjøre de første minuttene og timene etter skaden.

Jo bedre du håndterer pasienten, de pårørende og de ansatte, jo kortere er veien mot forsoning og mestring. Helsedirektoratet og pasient- og brukerombudet i Oslo holder kurs i kommunikasjon "Når skaden er skjedd" for ledere og erfarne klinikere.

Les mer om kurset her:

https://helsedirektoratet.no/konferanser/nar-skaden-er-skjedd-kurs-i-kommunikasjon