(Foto: Stig Marlon Weston)

Praktiske verktøy for ledere

Les mer om nyttige verktøy som pasientsikkerhetsvisitter, i pasientens fotspor og gjennomgang av 50 siste dødsfall.

Pasientsikkerhetsvisitter - Ansatte som jobber med pasienter og brukere kan diskutere utfordringer rundt pasientsikkerheten på sin arbeidsplass med øverste ledelse i kommunen eller leder(e) for en større virksomhet som for eksempel et helseforetak.

I pasientens fotspor - Øverste leder for en virksomhet følger fysisk en pasient/bruker og observerer hans eller hennes møte med virksomheten gjennom en hel dag eller deler av en dag. Sammen med brukeren får lederen mulighet til å se virksomheten fra pasient/brukers perspektiv og lytte til deres behov i møte med tjenesten.

Styreinvolvering - Dette ledelsesverktøyet veileder styret i hvordan de kan i større grad fokusere på arbeid rettet mot kvalitet og pasientsikkerhet.

Gjennomgang av 50 siste dødsfall - Dette innebærer en strukturert journalgjennomgang ved sykehuset for å avdekke uønskede hendelser i forbindelse med dødsfall. Metoden er kun til internt forbedringsarbeid, hvor man finner områder med behov for endring av rutiner og prosesser.

Kartlegging av unødig ressursbruk - Dette er en rask og effektiv metode for å raskt gjennomgå uhensiktsmessig ressursforbruk ved for eksempel en korttidsavdeling ved et sykehjem, en sengepost eller poliklinisk avdeling. I løpet av 30-60 minutter er det mulig å identifisere hvilke områder det lønner seg å ha fokus på.