Birgit Iversen Eckhoff

- Mange av tiltakene vi er i gang med er enkle og gjennomførbare i en travel hverdag. Lederne må vise interesse for, delta og etterspørre resultater i enhetene/avdelingene, sier kommunalsjefen i Smøla kommune.

Stilling: Kommunalsjef, Smøla kommune

Utdanningsbakgrunn: Ergoterapeut med videreutdanning i forvaltningsrett og ledelse for helse og sosial.

- Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

- Det inspirerer meg å være deltager i pilotprosjektet pasient- og brukersikker kommune sammen med andre kommuner med ulik størrelse og forutsetning. Prosjektet er strukturert og målrettet, og kommunen på alle nivå får god og målrettet oppfølging.

Arbeidet med pasientsikkerhet er viktig og må prioriteres. Det inspirerer meg at vi nå kan arbeide målrettet med dette i alle ledd i organisasjonen. Mange av tiltakene vi er i gang med er enkle og gjennomførbare i en travel hverdag. Vi måler og dokumenterer på en måte som inspirerer både ansatte og ledelse.

- Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle?

- Nei.

- Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

- Jeg kan påvirke pasientsikkerheten direkte ved å gjennomføre pasientsikkerhetsvisitter i avdelingene. Smøla kommune vil starte med dette høsten 2017.

- Har du gjennomført et av pasientsikkerhetsprogrammets ledelsestiltak?

- Jeg har deltatt på den første læringsnettverkssamlingen for «Pasient- og brukersikker kommune» i mai 2017. Samlingen hadde egne temaer for ledere.

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

- Ledere må skaffe seg nok kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Ledere må tilrettelegge slik at arbeidet får nok fokus og plass i organisasjonen: informere i politisk utvalg, informere administrativ leder, vise interesse for, delta og etterspørre resultater i enhetene/avdelingene.